serwis inżynierski

DCS Poland oferuje serwis inżynierski dostępny 7 dni w tygodniu

Serwis inżynierski obejmuje:

 • przygotowanie planu wiertniczego odpowiedniego do występujących warunków geologicznych,
 • pomiary oraz stała kontrole parametrów reologicznych płuczki,
 • rozpoznawanie budowy geologicznej na podstawie badan urobku,
 • przygotowanie raportów płuczkowych przydatnych w kontroli zużycia materiałów płuczkowych,
 • opracowanie analiz technologicznych,
 • nadzór nad pracami wiertniczymi, a w szczególności: kontrole parametrów wiertniczych (postęp wiercenia, wydatek pompy płuczkowej, sile nacisku i ciągnięcia, prędkość wiercenia),
 • prawidłowy dobór narzędzi wiertniczych,
 • kontrole działania urządzeń do oczyszczania płuczki,
 • szkolenie załogi,
 • dobór i stosowanie materiałów płuczkowych DCS POLAND,
 • dobrać i odpowiednio zinterpretować mechaniczne i hydrauliczne parametry wiercenia,
 • uzyskać optymalny czasu trwania prac wiertniczych,
 • zmniejszyć koszty prac wiertniczych.

płuczki wiertnicze (1)

NAPRAWA SYSTEMÓW LOKALIZACJI DCI i SUBSITE

Sprawne działanie systemów lokalizacji DCI bądź Subsite jest niezbędne, aby móc wykonywać odwierty. Oferujemy naprawę systemów, w tym ich poszczególnych elementów. W wielu przypadkach możliwa jest naprawa, regeneracja lub wymiana uszkodzonej części na nową, przez co można z powodzeniem ponownie korzystać z wybranego systemu lokalizacji DCI.

Firma DCS Poland dysponuje dużym zapleczem technicznym, co pozwala na profesjonalny serwis pogwarancyjny.

Naprawy systemów lokalizacji firm:

 • DCI – monitory, sondy, lokalizatory
 • Radiodetection – monitory, sondy, lokalizatory
 • SUBSITE – monitory, sondy, lokalizatory

serwis płuczkowy

DCS Poland oferuje serwis płuczkowy dostępny 7 dni w tygodniu

Parametry płynu wiertniczego przygotowanej przez serwis DCS Poland zapewniają:

 • stabilizacje ścian otworu,
 • odpowiednie oczyszczenie otworu z urobku,
 • przygotowanie otworu do wciągnięcia instalowanej rury,
 • szkolenie załogi,
 • dobór i stosowanie materiałów płuczkowych DCS Poland.

serwis maszyn

 • DCS Poland oferuje serwis maszyn wiertnic HDD i innych.